1. Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου

 2. Ηλεκτρικές Συσκευές:
  • Λαμπτήρες
  • Στεγνωτήριο
  • Ηλ. Σκούπα
  • Φούρνος
  • Πλυντήριο Ρούχων
  • Κλιματιστικό
  • Ψυγείο
  • Τηλεόραση
  • Πλυντήριο Πιάτων

 3. ΑΠΕ:
  • Ηλιακός Θερμοσίφωνας
  • Φωτοβολταϊκά

 4. Αυτοκίνητο
Λαμπτήρες Στεγνωτήριο Ηλ. Σκούπα Πλυντήριο Ρούχων Ηλ. Φούρνος Κλιματιστικό Ψυγείο Τηλεόραση Πλυντήριο Πιάτων Ηλιακός Θερμοσίφωνας Φωτοβολταϊκά Αυτοκίνητο ΑΠΕ Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Ηλεκτρικές Συσκευές Main Menu
Το παρόν δεν αποτελεί εργαλείο προς χρήση από ειδικευμένους εμπειρογνώμονες και ενεργειακούς ελεγκτές για σκοπούς ετοιμασίας ενεργειακών μελετών. Απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό για σκοπούς πληροφόρησης για τα οφέλη της εξοικονόμησης ενέργειας. Τα αποτελέσματα που παράγει βασίζονται σε παραδοχές και είναι ενδεικτικά.
Developed by  LemonHub.tech